Omwille van technische redenen is het helaas niet mogelijk om meerdere bestellingen achteraf samen te voegen. Wanneer je er zeker van bent dat je bestelling alle gewenste producten bevat, rond dan je bestelling eerst af om ergernissen te vermijden.